- Alle ansichtkaarten op deze site zijn als hoge resolutiebeeld verkrijgbaar op A4 formaat - Geef een unieke "Bosche reproductie" cadeau - 5 euro per beeld !! -  

 G 

Berkers-Verbunt, Asten

Deze drukkerij werd aanvankelijk te Asten (N.B.) gedreven door A.M. Berkers en Aloysius Th. M. Verbunt. In 1906 werd het bedrijf omgezet in de N.V. Stoom-, Boek- en Handelsdrukkerij voorheen Berkers-Verbunt. Beide genoemde heren werden tot directeur benoemd. Enige tijd later werd gesproken van: ‘Noord Brabants-Limburgsch Kaarten Magazijn Berkers Verbunt’, ‘Boek, Kunst- en Papierhandel’, ‘Boek- en Handelsdrukkerij’. In het begin van de 20e eeuw was het een van de grootste kaartenhandels van de zuidelijke provincies. Ze bezaten onder meer een miljoen stadsgezichten van Noord-Brabant en Limburg, uitgevoerd in Tinto-Novum. Voor dit enorme werk waren drie fotografen aangetrokken. In mei 1906 werd hiermee begonnen. Van elke gemeente in deze provincies, waar fraaie gezichtspunten te vinden waren, werden een of meer series kaarten uitgegeven.

 

Pas 30 jaar na zijn overlijden blijkt dat Berkers, die in het begin van de 20e eeuw in zijn Astense periode ruim 700 verschillende foto-ansichtkaarten heeft gemaakt, met zijn collectie het leven in Brabant en Limburg op uiterst treffende wijze en in een ongekende kwaliteit in beeld heeft gebracht. Zijn ansichtkaarten zijn schaars, van ongekende kwaliteit en worden voor prijzen verhandeld die tienduizendmaal zo hoog zijn als de verkoopprijs van weleer.